• Đồng chí Võ Kim Cự, tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

     Ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam, Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V đã họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam khóa V.            141 đồng chí trong Ban Chấp hành biểu quyết nhất trí 100% bầu 27 đồng chí trong khóa V Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm...

  • Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi hợp tác xã

      Theo kế hoạch, đến ngày 1-7 vừa qua, các địa phương trên cả nước phải hoàn thành việc chuyển đổi mô hình các hợp tác xã (HTX) theo Luật HTX năm 2012. Tuy nhiên, theo thông tin từ Liên minh HTX Việt Nam, đến thời điểm này, mới có khoảng 50% số HTX thực hiện chuyển đổi. Một kết quả không như mong đợi. Nhưng nếu nhìn kỹ lại quá trình triển khai thực hiện, cho thấy, còn quá nhiều vấn đề vướng mắc. Trước tiên, đó là sự chậm trễ ban hành các văn bản dưới Luật, nhằm hướng dẫn thực thi, đưa những quy định trong Luật vào cuộc sống. Luật HTX năm 2012, trên cơ sở sửa đổi và bổ sung Luật HTX năm 2008, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2013. Sau khi Luật được Quốc hội ban hành, Chính phủ đã có Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 hướng dẫn chi...

  • THÔNG ĐIỆP CỦA LIÊN MINH HTX QUỐC TẾ NĂM 2015

    Ngày HTX Quốc tế lần thứ 93 của Liên minh Hợp tác quốc tế và ngày Quốc tế Hợp tác xã lần thứ 21 của Liên Hợp quốc  Thứ 7 ngày 4 tháng 7 năm 2015          Bình đẳng chính là giá trị cơ bản nhằm đảm bảo rằng tất cả mọi người có thể được hưởng những lợi ích của phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang sinh sống trong một thế giới vẫn tồn tại đầy dẫy sự bất bình đẳng: theo số liệu gần đây cho thấy, 0,7% số dân trên thế giới chiếm 44% tổng tài sản của thế giới, trong khi 70% còn lại chỉ nắm giữ 3% tổng tài sản. Vẫn còn tình trạng con người bị phân biệt đối xử ở khắp mọi nơi liên quan đến giới tính, tuổi tác, tôn giáo hay các điều kiện kinh tế xã hội. Ngay từ khi mới hình thành, bình đẳng đã được coi là giá trị...